Năng Lực Sản Xuất Chế Tạo

Tổng hợp hoàn thiện năng lực sản xuất ở khu vực Đài Loan, tiếp tục phát triển lớn mạnh trong ngành dệt may, vươn xa ra thị trường Việt Nam, tích cực mở rộng quy mô sản xuất.

  01

  Xưởng chuyên về nghiệp vụ dệt kim ở Đài Loan

  02

  Xưởng chuyên về nghiệp vụ nhuộm hoàn thiện ở Đài Loan

  03

  Nhà máy dệt kim Giang Điền - Việt Nam

  Top