2022 Jun.

28

[MEN-CHUEN NHƠN TRẠCH] CHỨNG CHỈ OEKO-TEX

  OEKO-TEX (International Association for Research and Testing the Field of Textile Ecology) là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của ngành dệt may trên thế giới. Phạm vi kiểm nghiệm chính bao gồm ba mục sau:
 1. Quy trình sản xuất: là quy trình sản xuất sợi, dệt, may không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, bảo đảm không gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, xử lý hợp lý chất thải và giảm thải tiếng ồn.
 2. Sức khỏe con người: Giảm thiểu hàm lượng các chất độc hại đối với sức khỏe con người trong các sản phẩm trang phục hàng ngày.
 3. Xử lý chất thải: tái chế và tái sử dụng hàng dệt, xử lý phân hủy không thải ra chất độc hại, đốt rác không gây ô nhiễm không khí, v.v.

  Nhà máy Men-Chuen Nhơn Trạch đã tích cực chuẩn bị các loại thiết bị liên quan và các chứng nhận theo quy định pháp. Chỉ trong thời gian ngắn, Men-Chuen Nhơn Trạch đã nhanh chóng đạt chứng chỉ OEKO-TEX. Đây cũng là sự ghi nhận và động viên to lớn đối với các sản phẩm của chúng tôi.